Makadam 8-16 mm

Från: 1.455,00 kr

Makadam är berg som krossats ner till olika fraktioner. Makadammens färg varierar efter skiftningar i berget. Makadam är liksom singeln dränerande. Vid dräneringsarbeten kan 8-16 eller 16-25mm vara en lämplig fraktion. Många väljer också makadam som prydnadssten.

Användningsområde – Ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner, infarter och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder. 

Nollställ